Openbare dorpsraadbijeenkomst


Na bijna een jaar was er weer een openbare bijeenkomst van dorpsraad Eerde in De Brink. Punten die aan de orde kwamen waren de verkeersveiligheid op de Eerdsebaan (N622), de woningbouw, de natuur, ontwikkelingen op de Vlagheide en energietransitie. Daarna berichtte projectontwikkelaar SHAAK over de laatste stand van zaken over nieuwbouw basisschool/herbestemming kerkgebouw.


16 september 2021

                              JAARGANG 15  EDITIE 625  |  16 SEPTEMBER 2021

16 september 2021

Deze week in de eerste Eerdse Krant: Fototentoonstelling Eerdse historische gebouwen (foto), Opschoondag, rubriek Eerde Onderneemt met Han van der Sangen van Han van der Sangen Stukadoorswerken, chaotische toetreding, gedicht van Anneke Bakker en weekendafsluiting A50.

9 september 2021

Deze week in de eerste Eerdse Krant na de zomerstop: Sloop kleutergedeelte basisschool Petrus en Paulus (foto), Mia 'juffrouw' Van Riel haalt herinneringen op aan kleuterschool, mededelingen dorpsraad Eerde, terugblik op kermis Eerde en een kindervakantieweek met veel glitter en glamour.

22 juli 2021

Deze week in de laatste Eerdse Krant voor de zomerstop: 't doek valt voor jaarmarkt d'Eerd Presenteert (foto, archief), gevaarlijk kruispunt een stukje veiliger, plannen op en rond Vlagheideberg, eindstand EK Pool, rubriek Eerde Onderneemt met Guus van der Velden van Guus van der Velden Stukadoorswerken, nieuwe generatie brandstof, mededelingen dorpsraad Eerde, klein feestje voor Jeugdheersers en Gevolg Papgat, Oivers en Reigers, team KinderVakantieWerk Eerde is er klaar voor, communieviering en een uniek koffiekransje. 

8 juli 2021

Deze week in de Eerdse Krant: Jack Brus benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (foto), tussenstand EK Pool, 'trainersruil' tussen WEC en sv Avanti'31,

schapen weer op hei - poortjes gesloten, verkeersveiligheid Eerdsebaan in raadsvergadering, de column Het Eerste Woord en in rubriek Het Bankje Marietje van Houtum.

24 juni 2021

Deze week in de Eerdse Krant: Ook wijken Haakakker en De Bergen voorzien van LED-straatverlichting (foto), EK-humor met vlaggetjes en een brievenbus, tussenstand EK Voetbal Pool, Vlagheidegebied krijgt aantal nieuwe straatnamen, mededelingen Den Binnenhof en rubriek Eerde Onderneemt met Martijn Fassbender van Fassbender Elektro.

Eerdse AGENDA

Aanmelden via: redactie@eerdsekrant.n


22 september 2021

Leijthuis in Eerde

Den Binnenhof

10:00-12:00 uur


24 september 2021

Jeu de boules-middag

Banen Den Binnenhof

14:00 uur


25 september 2021

Eucharistieviering

Eerdse Kerk

19:00 uur


28 september 2021

KBO Eerde Fietsen

Vertrek: Den Binnenhof

13:30 uur


29 september 2021

Leijthuis in Eerde

Den Binnenhof

10:00-12:00 uur


4 oktober 2021

Bibliotheek

Den Binnenhof

10:30-11:30 uur


5 oktober 2021

CV De Oivers -

Ophalen Oud Papier


18 oktober 2021

Bibliotheek

Den Binnenhof

10:30-11:30 uur


23, 24 & 25 oktober 2021

Theaterkoor Stem -

Vlucht naar de Vrijheid

De Brink Eerde


24 oktober 2021

Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen - Herfstwandeling

De Berghut

13:00-16:00 uur


30 oktober 2021

(Verplaatst van

18 september 2021)

Autodocumentatiebeurs

De Brink Eerde

09:00-14:00 uur


13 november 2021

CV De Oivers - Night of The Prins

De Brink Eerde

19:30 uur


14 november 2021

CV De Oivers - Jeugdzitting/Playbackshow

De Brink Eerde

13:30 uur


25-26 juni 2022

Eerdse MidZomerNacht Quiz